Dziś jest roku,
O Towarzystwie
Zarząd:
Jacek Podlasek - prezes
Zofia Mossoń – wiceprezes
Halina Gorczyca – wiceprezes
Elżbieta Pyrchla – sekretarz
Aleksandra Lubowiecka – skarbnik
Janina Czerny – członek
Leokadia Krzak - członek
Janina Smoła – członek
Jerzy Kula - członek

Komisja Rewizyjna
Anna Czernysz - przewodnicząca
Janina Uriasz – członek
Adam Dudziński – Członek


Prof. Stanisławowi Mazurkiewiczowi przyznano tytuł „Honorowego prezesa”.
Adres:
Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej
ul. Rynek 6
39-220 Pilzno

Dla celów kontaktowych podajemy nr telefonów:

Jacek Podlasek – 605 113 280
Zofia Mossoń – 014-672 12 75

E-mail: tppizp@wp.pl

Webmaster: Andrzej