Dziś jest roku,
Aktualności

Majówka 2019

W pierwszy dzień maja tradycyjnie TPPiZP wraz z Domem Kultury zorganizowało „Majówkę” przy figurze Matki Boskiej na pilźnieńskim rynku. Po spotkaniu na rynku jak zawsze gościnny dyrektor A. Kozik zaprosił uczestników na mały poczęstunek.


Spotkanie Wielkanocne członków TPPiZP i PSEiR

W dniu 24 kwietnia w Domu Kultury miało miejsce Uroczyste Spotkanie Wielkanocne członków Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej oraz Pilźnieńskiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów . Spotkanie Przygotowali członkowie szkolnego koła Caritas działającego przy Rzemieślniczej Branżowej Szkole I stopnia w Pilźnie .

79 rocznica Zbrodni Katyńskiej

Z inicjatywy TPPiZP w dniu 7 kwietnia 2019 roku w intencji Polaków pomordowanych przez NKWD na terenie Rosji Radzieckiej w 79 rocznicę Zbrodni Katyńskiej, odprawiona została msza święta w kościele
O.O. Karmelitów koncelebrowana przez
ks. Jacka Soprycha .

W uroczystościach uczestniczyły władze gminy ,harcerze oraz mieszkańcy .

Droga Krzyżowa

W dniu 30 marca 2019 mieszkańcy Gminy Pilzno mogli uczestniczyć w Misterium Męki Pańskiej wyreżyserowanej przez Panią Halinę Gorczyca ,przy zaangażowaniu mieszkańców – aktorów z Pilzna i Słotowej . Uczestnicy przeszli „Drogą św. Jakuba” na trasie Pilzno - Słotowa zatrzymując się przy stacjach drogi krzyżowej urządzonych na tym odcinku szlaku.

Sprawozdanie finansowe za 2018r.

Roczne sprawozdanie finansowe i merytoryczne Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej za 2018.

Zobacz sprawozdanie finansowe za 2018

Walne Zebranie Członków TPPiZP

W dniu 2 marca 2019 roku w Domu Kultury w Pilźnie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków TPPiZP. W zebraniu uczestniczyła Pani Burmistrz Ewa Gołębiowska.
Podczas spotkania wręczono legitymacje nowym członkom, odczytano sprawozdania z działalności Towarzystwa za 2018 rok.
Po odczytaniu sprawozdań omawiano szereg spraw dotyczących zarówno problemów nurtujących mieszkańców jak również wnoszono uwagi i propozycje, do pracy Towarzystwa w 2019 roku.

Akademia

Mając na celu upamiętnienie wydarzeń jakie miały miejsce w przeszłości w miesiącu styczniu i lutym Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej wraz z Rzemieślniczą Branżową Szkołą I Stopnia przygotowało Akademię dla uczniów starszych klas Szkoły Podstawowej i III klasy Gimnazjum o tematyce historycznej .

Pani Zofia Mossoń przedstawiła historię Powstania Styczniowego ,przemianowania ZWZ w AK oraz przypomniała postać por. Stanisława-„Króla”-Kaszubskiego , którego 104 rocznicę śmierci obchodzimy w dniu 7 lutego. Wspomnieniami z dni wyzwolenia Pilzna (17 stycznia) podzielił się Pan Olechowski Józef.

Po uroczystościach w Domu Kultury delegacje: Urzędu Miasta na czele z Panią Burmistrz Ewą Gołębiowską oraz Kustosza pilźnieńskiego muzeum Panią Marzeną Baum-Gruszowską ,pilźnieńskich harcerzy ze szczepu „Zielony Płomień”oraz TPPiZP udała się na pilźnieński cmentarz gdzie złożono wiązanki na grobach : powstańca styczniowego Marcelego Peszkowskiego i legionisty por. Stanisława Kaszubskiego ps. „Król”.

Wycieczka Kraków - wystawa szopek, opera.

W dniu 20 stycznia członkowie Towarzystwa oraz Pilźnieńskiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów uczestniczyli w wycieczce do Krakowa .

W programie wycieczki było zwiedzanie wystawy Szopek Krakowskich oraz wizyta w operze Krakowskiej na operetce Emmerich Kálmána „Hrabina Marica”.

WOŚP 2019

Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej tradycyjnie - jak co roku wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
Przekazano kwotę 250 zł uzyskaną ze sprzedanych publikacji.

Spotkanie Opłatkowe 2019

12 stycznia 2019 o godzinie 15.00 członkowie Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej oraz Koła Emerytów i Rencistów w Pilźnie rozpoczęli „Spotkanie Opłatkowe”.

Po powitaniu zebranych przez Prezesa TPPiZP Jacka Podlaska i Prezesa KEiR Panią Leokadię Gorczyca,tradycyjnie złożono sobie życzenia,łamiąc się opłatkiem po czym śpiewano kolędy przy akompaniamencie akordeonu Andrzeja Kozika.

V KWESTA NA PILŹNIEŃSKIM CMENTARZUTradycyjnie w dniu 1 listopada na pilźnieńskim cmentarzu członkowie Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej wraz z harcerzami i osobami wspierającymi tą inicjatywę prowadzili kwestę na rzecz odnowy niszczejących nagrobków zasłużonych pilźnian .

Podczas tegorocznej kwesty zebrano 5649,57 zł oraz 1 euro.

Była to V kwesta organizowana przez TPPiZP na pilźnieńskim cmentarzu.

Przez te pięć lat zebrano - łącznie 22 746,12 zł a zebrane pieniądze z poprzednich czterech lat pozwoliły odnowić 12 niszczejących nagrobków .

Serdecznie dziękujemy wszystkim ,którzy wsparli działania na rzecz odnowy nagrobków.

NA RATUNEK NISZCZEJĄCYCH NAGROBKÓW ZASŁUŻONYCH PILŹNIAN

Sesja Naukowa - Dzieje Pilzna

Publikacja „Pilzno. Monografia miasta do 1945 roku” została oficjalnie zaprezentowana podczas sesji naukowej "Dzieje Pilzna". Wydarzenie miało miejsce 13 października 2018 w Domu Kultury w Pilźnie. Spotkanie było podzielone na dwie części - prelengenci przedstawili miasto na przestrzeni dziejów oraz środowisko, archeologię, religię i sztukę. W gronie wykładowców byli m. in.: prof. dr hab. Krystyna Towpasz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), prof. dr hab. Wojciech Blajer (UJ Kraków), dr Przemysław Stanko (Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie), dr Piotr Miodunka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). Sesji naukowej towarzyszyły dwie wystawy: Związku Harcerstwa Polskiego Rówieśnik Niepodległej i prac plastycznych uczniów szkolnych. Monografia ma ponad 700 stron. Ksiądz prof. Bogdan Stanaszek podjął się redakcji dzieła i koordynacji działań związanych pracami naukowców, opracowujących poszczególne rozdziały. Publikacja zostanie wzbogacona zdjęciami, mapami z archiwów, rycinami. - Plan wydania monografii narodził się już w 2012 roku, jednak konkretne decyzje zapadły dwa lata później podczas spotkania zorganizowanego z inicjatywy burmistrz Pilzna Ewy Gołębiowskiej. Wraz z burmistrz, księdzem prof. dr hab. Bogdanem Stanaszkiem, dyrektorem Domu Kultury w Pilźnie i członkami zarządu Towarzystwa, postanowiliśmy podjąć wytężone działania w kierunku wydania monografii – przypomina Jacek Podlasek, prezes Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej. Pieniądze na wydanie monografii pozyskano ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach poddziałania: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

źródło www. pilzno.um.gov.pl

Galeria zdjęć 1
Galeria zdjęć 2

Majówka 2018

3 maja 2018 przy kapliczce Matki Bożej Niepokalanie Poczętej miało miejsce wspólne śpiewanie Pieśni Maryjnych.

Sprawozdanie finansowe za 2017r.

Roczne sprawozdanie finansowe i merytoryczne Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej za 2017.

Zobacz sprawozdanie finansowe za 2017 - Strona 1 Zobacz sprawozdanie finansowe za 2017 - Strona 2

II Pielgrzymka Drogą św. Jakuba

W dniu 22 lipca członkowie TPPiZP odbyli pielgrzymkę Drogą św. Jakuba na trasie Pilzno - Słotowa.

Tym razem po drodze odwiedziliśmy kościół w Słotowej. Zakończenie pielgrzymki miało miejsce w kaplicy M.B. od Czystych Wód.

Wycieczka 2017

Pomimo niezbyt sprzyjających warunków atmosferycznych Członkowie Towarzystwa w dniu 17 czerwca 2017 udali się na wycieczkę zwiedzając : Skansen Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa w Szymbarku oraz sąsiedni Kasztel rodową siedzibę Gładyszów. W Nowym Sączu zwiedzaliśmy Miasteczko Galicyjskie i Kolegiatę Św. Małgorzaty ,zaś w Starym Sączu Ołtarz Papieski i Rynek.

Rocznik Pilźnieński 2017

W najnowszym roczniku:

1. Bohaterowie naszych czasów - Jan Łopuski - Zofia Mossoń
2.Droga Św. Jakuba Pilzno - Zofia Mossoń
3. Sprawiedliwi Ziemi Pilźnieńskiej - Marzena Baum-Gruszowska
4.Odkrywanie historii nieznanych - Elonora Gola "Cicha''" - Małgorzata Grzybowska
5.Andrzej Jakiel we wspomnieniach żony Marii Jakiel
6.Wybrane wiersze poetki ludowej- Barbara Strączek
7. 150-cio lecie działalności Kół Gospodyń Wiejskich - Teresa Michalska
8. Wspomnienie i refleksje z dzieciństwa.... - Marian modelski
9. Pięciolecie "Narodowego czytania" - Anna Kozioł-Gładka
10. Gospodarka łowiecka na Ziemi Pilźnieńskiej... - Roman Bukowski
11. Kalendarium działalności TPPiZP - Jacek Podlasek
12. Raport Roczny. Wykonanie budżetu za rok 2016

Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej

Cena: 25 zł

MSZA ŚWIĘTA W 77 ROCZNICĘ ZBRODNI KATYŃSKIEJ

ZOSTANIE ODPRAWIONA W SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ POCIESZENIA W PILŹNIE
2 KWIETNIA / NIEDZIELA/ O GODZ. 11.00
PO MSZY ZŁOŻENIE WIĄZANEK POD KRZYŻEM KATYŃSKIM

ZAPRASZAJĄ ORGANIZATORZY:
-BURMISTRZ PILZNA
-TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ PILZNA I ZIEMI PILŹNIEŃSKIEJ
-KOMENDA HUFCA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO ZIEMI PILŹNIEŃSKIEJ
-DOM KULTURY W PILŹNIE


Sprawozdanie finansowe za 2016r.

Roczne sprawozdanie finansowe i merytoryczne Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej za 2016.

Zobacz sprawozdanie finansowe za 2016r.

Walne Zebranie Członków TPPiZP

W dniu 4 marca 2017 roku w Domu Kultury w Pilźnie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków TPPiZP. W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście w osobach: Pani Burmistrz wraz z radnymi Miasta Pilzna .

Podczas spotkania wręczono legitymacje nowym członkom, odczytano sprawozdania z działalności Towarzystwa za 2016 rok.
Po odczytaniu sprawozdań omawiano szereg spraw dotyczących zarówno problemów nurtujących mieszkańców jak również wnoszono uwagi i propozycje, które pomogą Towarzystwu planowanie prac na 2017 rok.

Rocznica śmierci por. Stanisława Króla – Kaszubskiego

W dniu 7 lutego w 102 rocznicę śmierci por. Stanisława Króla – Kaszubskiego przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej zapalili znicz na jego grobie znajdującym się na pilźnieńskim cmentarzu.
WOŚP 2017

Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej tradycyjnie- jak co roku wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
Przekazano kwotę 250 zł uzyskaną ze sprzedanych publikacji.
Opłatek TPPiZP 2017

Tradycyjnie na początku roku członkowie Towarzystwa zebrali się na spotkaniu opłatkowym . Mimo mroźnej pogody na spotkanie przybyło liczne grono członków Towarzystwa jak i Stowarzyszenia Pilźnieńskich Emerytów . Nie zabrakło rzecz jasna prezesów Towarzystwa, Jacka Podlaska i Zofii Mossoń, dyrektora Domu Kultury Andrzeja Kozika ,Burmistrz Pilzna Ewy Gołębiowskiej oraz ks. Jacka Soprycha, który poświęcił dary i pobłogosławił obecnych na sali.

„Opłatek” uświetnił występ młodzieży z Zespołu Szkół w Słotowej ze spektaklem „Opowieść Wigilijna „ Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze na rozmowach i śpiewaniu kolęd z akompaniamentem Andrzeja Kozika

Zmarł Marian ModelskiZ wielkim smutkiem pożegnaliśmy w ostatnią niedzielę 8 stycznia na pilźnieńskim cmentarzu Śp. Mariana Modelskiego. Urodzony w 1929 roku w Pilźnie, tu też uczęszczał do szkoły powszechnej i gimnazjum , częściowo na tajnych kompletach w okresie okupacji . Absolwent pierwszego rocznika pilźnieńskiego Liceum . Ukończył studia na wydziale humanistycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego i filozofii na Uniwersytecie Warszawskim .Wykładowca Filozofii na Politechnice Rzeszowskiej .

Wielki miłośnik i znawca pszczelarstwa uznany i niekwestionowany autorytet w tej dziedzinie. Znany w naszej społeczności jako autor wielu artykułów o historii i tradycji Ziemi Pilźnieńskiej . Współzałożyciel Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej , inicjator wielu działań społeczno-kulturalnych , wychowawca młodzieży.

Cześć jego pamięci.

Podsumowanie projektu TPPiZP

We wtorek 29 listopada Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej na spotkaniu w Domu Kultury podsumowało projekt „Bohaterowie swoich czasów” W spotkaniu uczestniczyli sami „Bohaterowie", jak również partnerzy projektu i wolontariusze . W czasie spotkania wyświetlono film składający się z fragmentów nagrań , a zaproszeni goście otrzymali płyty ze swoimi wspomnieniami.

Projekt "Bohaterowie swoich czasów" realizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej ,Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie w powiecie dębickim Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu i lokalnych partnerów: gminę Dębica , Pilzno, Żyraków i firmę TIKKURILA POLSKA S.A.

INFORMACJA

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ PILZNA I ZIEMI PILŹNIEŃSKIEJ INFORMUJE , ŻE PODCZAS KWESTY NA RZECZ ODNOWY NISZCZEJĄCYCH NAGROBKÓW ZASŁUŻONYCH PILŹNIAN DZIĘKI UPRZEJMOŚCI DARCZYŃCÓW

ZEBRANO KWOTĘ 4506,47

ORGANIZATORZY SERDECZNIE DZIĘKUJĄ WSZYSTKIM , KTÓRZY WSPARLI DZIAŁANIA NA RZECZ ODNOWY NAGROBKÓW .

NA RATUNEK NISZCZEJĄCYCH NAGROBKÓW ZASŁUŻONYCH PILŹNIAN


Już po raz trzeci członkowie Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej staną z puszkami przed bramami pilźnieńskiej nekropoli , aby zbierać fundusze na odnowę niszczejących nagrobków zasłużonych pilźnian.

Z zebranych w ubiegłym roku podczas kwesty funduszy w wysokości 3888,52 w znacznej mierze pokryto koszty odnowy 4 nagrobków .

Odnowione nagrobki znajdują się przy głównej alei i zostały oznaczone tabliczkami informacyjnymi.

Liczymy na szczodrość odwiedzających groby najbliższych na pilźnieńskim cmentarzu ponieważ takie wsparcie pozwala nam ratować niszczejące nagrobki.

WALCZYMY O ŻYCIE RODZEŃSTWATowarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej jak co roku aktywnie włącza się do akcji charytatywnych organizowanych na terenie naszej gminy . W tym roku jako partnerzy walczymy o życie rodzeństwa. Na subkonto Towarzystwa z dopiskiem „Mikołajkowy dar serca” można wpłacać środki pieniężne dla potrzebujących Zuzanny , Justyny i Mateusza.

Dane do wpłaty:

Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi
ul. Węgierska 30, 39-220 Pilzno

Nr. konta 83 9477 0001 0000 0840 2000 0050

z dopiskiem: "Mikołajkowy Dar Serca"

Porady prawne.

Zgodnie z ustaleniami podczas czwartkowego dyżuru udzielane są dla osób zainteresowanych porady prawne.

Spotkanie.

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej w dniu 20 października zorganizował spotkanie dla osób interesujących się pielgrzymką drogą św. Jakuba . W spotkaniu uczestniczyli goście , którzy przeszli szlak tzw. drogą północną –biegnącą w większej części nad zatoką Baskijską –byli to ks. Robert Piechnik oraz Janusz Foszcz, którzy prezentując slajdy opowiadali o swojej podróży . W bieżącym roku do Santiago de Compostela odbyli pielgrzymkę Państwo Renata i Andrzej Fołtowie , tzw. drogą francuską , którzy również zaprezentowali zdjęcia ze swojej podróży. Członkowie Towarzystwa obejrzeli prezentację ( zdjęcia , film) przygotowaną w związku z tegoroczną pielgrzymką odbytą drogą św. Jakuba na odcinku Pilzno –Słotowa.

„BOHATEROWIE SWOICH CZASÓW”Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i ziemi Pilźnieńskiej przystępuje do realizacji projektu pod nazwą „BOHATEROWIE SWOICH CZASÓW” Głównym celem projektu jest zebranie i udokumentowanie w formie elektronicznej wspomnień mieszkańców naszej gminy . W trakcie dotychczasowej działalności spotkaliśmy wiele osób ,które w interesujący sposób opowiadały o swoim życiu , niestety wiele z nich odeszło .

Dziś coraz bardziej trzeba się spieszyć. Umierają ostatni świadkowie a wraz nimi wiedza, której inaczej nie da się ocalić. O wielu wydarzeniach nie mielibyśmy pojęcia, gdyby nie ustna relacja świadków. Historia mówiona w niektórych przypadkach bywa jedyną "wiedzą". Przystępując do realizacji projektu Towarzystwo zakłada ,że po jego realizacji i osiągnięciu jego celu ,wytworzone dobro wspólne w postaci utrwalonych wspomnień i stworzenia archiwum –historii mówionej pozwoli na zmianę sposobu postrzegania najbliższego otoczenia .

Uzmysłowi ,ze osoby starsze z którymi mijamy się na ulicy noszą w sobie bagaże wspomnień niejednokrotnie mogące służyć za gotowe scenariusze filmowe. Wiele z tych osób po raz pierwszy będzie mogło pochwalić się swoimi przeżyciami poza najbliższą rodziną . Poczują się potrzebni i docenieni. Dla wielu mieszkańców zapoznanie się z zebranymi wspomnieniami przyczyni się do wzrostu lokalnej wiedzy historycznej ,tradycji i wydarzeniach . Będzie to okazją do kształtowania postaw patriotycznych, możliwość poznania korzeni własnych rodzin.

Zapraszamy do współpracy osoby chcące się podzielić swoimi wspomnieniami , jak również wolontariuszy , którzy zechcą wesprzeć realizowany przez nas projekt. Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu

Ruch Ludowy i Jego Działacze w Powiecie Pilźnieńskim


Ukazała się kolejna publikacja Towarzystwa. Tym razem dotyczy ona ruchu ludowego na terenie byłego powiatu pilźnieńskiego w okresie przedwojennym jak również po wojnie aż do czasów współczesnych.

Powstała i ona na podstawie relacji i zebranych przez dr.Jana Hebdę wśród byłych i obecnych działaczy ludowych z terenu naszej gminy.


Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej

Cena:

Warsztaty wyjazdowe do Łańcuta, Markowej i Leżajska.

Dzięki wsparciu Domu Kultury w Pilźnie TPPiZP zorganizowało warsztaty wyjazdowe do Łańcuta, Markowej i Leżajska. Członkowie Towarzystwa i Koła Emerytów zwiedzali Zamek w Łańcucie wraz z parkiem, oranżerią i wozownią . W Markowej zwiedzano nowo otwarte Muzeum Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej na terenie województwa podkarpackiego. W Leżajsku celem wycieczki był grób rabina Elimelecha i Bazylika NMP wraz z słynnymi organami.

Festyn Parafialny

W dniu 24lipca w ramach "Festynu Parafialnego" związanego z 760 powstania parafii w Pilźnie połączonego z spotkaniem młodzieży Dekanatu Pilźnieńskiego przybyłej na Światowe Dni Młodzieży Towarzystwo prezentowało na swoim stoisku publikację na temat ziemi pilźnieńskiej.

Pielgrzymka Drogą św. Jakuba

W dniu 23 lipca w przeddzień imienin św. Jakuba Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej zorganizowało pielgrzymkę "Drogą św. Jakuba" na trasie Pilzno- Słotowa . Pielgrzymkę rozpoczęto w kościele O.O Karmelitów, a zakończono w kaplicy M.B.od Czystych Wód. Przebyta trasa to część najstarszej trasy pielgrzymkowej VIA REGIA od Kijowa do Santiago de Compostela.

Wycieczka TPPiZP

Dzień 2-lipca członkowie Towarzystwa spędzili czas na wycieczce odwiedzając : Zalipie – malowaną wieś , Ośrodek Spotkań Kultur - odnowiona Synagoga w Dąbrowie Tarnowskiej , Sanktuarium Bł. Karoliny Kózki oraz Dwór w Dołędze.


Dni Pilzna 2016

Podczas tegorocznych obchodów „Dni Pilzna „ (18-19 czerwiec) nie zabrakło naszego stoiska z publikacjami wydanymi przez Towarzystwo.

Działająca przy Towarzystwie Kapituła „Złotej Księgi Pilźnian", uhonorowała wpisem do „Złotej Księgi Pilźnian” i dyplomem Panów Dzik Andrzej i Gągała Jan członków Kapeli Ludowej „Pilźnianie” w związku z obchodzoną w tym roku 40 –tą rocznicą powstania kapeli.

Promesa na realizację projektu.

10 czerwca Prezes TPPiZP Jacek Podlasek odebrał promesę na realizację projektu "Bohaterowie swoich czasów". Planowany termin realizacji to ostatni kwartał tego roku. Nadmienić trzeba, że z 12 dotacji 5 przypadło na stowarzyszenia i grupy nieformalne z gminy Pilzno.

Porady prawne.

Zgodnie z ustaleniami podczas czwartkowego dyżuru udzielane są dla osób zainteresowanych porady prawne.

Powiatowy Dzień Matki 2016

W dniu 9 czerwca na zaproszenie organizatorów delegacja TPPiZP uczestniczyła w obchodach powiatowych Dnia Matki. Święto to połączono z wręczeniem Orderu Serca - Matkom Wsi.Majówka w Lipinach

31 maja 2016 z inicjatywy Dyrektora Domu Kultury w Pilźnie członkowie TPPiZP oraz Koła Emerytów udali się do Klasztoru O.O. Karmelitów w Lipinach (Parafia p.w. Matki Bożej Fatimskiej) śpiewać Pieśni Maryjne. Uczestnicy pielgrzymki zostali gorąco przyjęci przez o. Romana Tupaj – przeora domu i proboszcza parafii.

Rocznik Pilźnieński 2016

W najnowszym roczniku:

1. 1050 lat chrześcijaństwa - 760 lat parafii w Pilźnie - ks. Józef Jabłoński
2.W 500-tną rocznicę urodzin Szymona Marycjusza z Pilzna - Marian Modelski
3. Edukacja kulturalna w 2015r. i nie tylko - Zofia Mossoń
4.Muzeum Regionalne w Pilźnie w perspektywie współczesnych wyzwań - Marzena Baum- Gruszowska
5.Pilźnieńscy szachiści w latach 2004-2016 - Aleksander Kłusek
6.Wybrane wiersze - Barbara Strączek
7. Z działalności TPPi ZP w minionej kadencji - Jacek Podlasek
8. Raport z wykonania budżetu za 2015 r. - Urząd Miasta

Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej

Cena: 25 zł

Szkoła - Jubilatka


ZARYS HISTORII SZKOŁY W PILŹNIE
W LATACH 1906 - 2006


Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej

Cena: 15 zł

DZIEJE ŻYDÓW W PILŹNIE - Katarzyna Wojtaczka


Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej

Cena: 15 zł

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI

Webmaster: Andrzej