Dziś jest roku,
Aktualności

MSZA KATYŃSKA

14. 04. 2024 społeczność Gminy Pilzno uroczystą Mszą św. uczciła pamięć tysięcy jeńców wojennych, którzy padli ofiarą zbrodni NKWD. Wśród zabitych byli polscy oficerowie, żołnierze, policjanci i cywile z obozów w Kozielsku, Charkowie oraz Twerze – Miednoje, a także innych nieznanych miejsc.

Współorganizowana przez Towarzystwo uroczystość odbyła się w rocznicę Chrztu Polski i stała się okazją do modlitwy za wszystkich Polaków, którzy poświęcili swe życie na ołtarzu wolności Ojczyzny.

Galeria zdjęć

MSZA KATYŃSKA - 14 KWIETNIA 2024



Sprawozdanie finansowe za 2022r.

Roczne sprawozdanie finansowe i merytoryczne Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej za 2023.

Zobacz sprawozdanie finansowe za 2023

Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zebranie Członków TPPiZP

W dniu 02.03.2024 roku w Domu Kultury w Pilźnie odbyło się Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej. Podczas spotkania odczytano sprawozdanie z działalności Towarzystwa za 2023 rok, sprawozdanie finansowe za 2023 rok oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Po odczytaniu sprawozdań członkowie TPPiZP dokonali wyboru nowego zarządu, zgłaszali własne uwagi i propozycje, które pomogą Towarzystwu planowanie prac na 2024 rok.

Zarząd TPPiZP


Galeria zdjęć

Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej


02.03.2024

godz.14.00

w sali Domu Kultury w Pilźnie




Porządek obrad

1. Otwarcie
2. Wręczenie legitymacji nowym członkom
3. Wybór przewodniczącego Zebrania
4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
6. Sprawozdanie Komisji Mandatowej
7. Zatwierdzenie regulaminu i porządku obrad
8. Sprawozdanie z działalności Towarzystwa za rok 2023
9. Sprawozdanie finansowe za 2023 rok
10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2023
11. Dyskusja nad sprawozdaniami
12. Wybór Prezesa TPPiZP
13. Wybór członków Zarządu TPPiZP
14. Wybór członków Komisji Rewizyjnej TPPiZP
15. Podjęcie uchwał i wniosków

W przypadku przybycia poniżej połowy stanu liczebnego członków, zebranie odbędzie się w drugim terminie tj. o godz. 14.30

109 rocznica śmierci por. Stanisława Króla – Kaszubskiego

Przedstawiciele gminnego samorządu, Rady Miejskiej w Pilźnie, Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej, Liceum Ogólnokształcącego im. Sebastiana Petrycego w Pilźnie oraz harcerstwa w imieniu całej lokalWładze samorządowe miasta i gminy Pilzno, harcerze oraz przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej oddali cześć pamięci Stanisława Króla Kaszubskiego, który został stracony 109 lat temu za niezłomną, patriotyczną postawę


Artykuł - galeria zdjęć

Życzenia


Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia pragniemy przesłać najserdeczniejsze życzenia.

Niech te święta będą dla Państwa niezapomnianym czasem spędzonym bez pośpiechu , trosk i zmartwień. Życzymy , aby odbyły się w spokoju i radości wśród Rodziny i Przyjaciół oraz wszystkich bliskich dla Państwa Osób.

Wraz z nadchodzącym Nowym Rokiem życzymy dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności i spełnienia wszystkich marzeń.

Składa Zarząd TPPiZP

X KWESTA NA PILŹNIEŃSKIM CMENTARZU

To już po raz dziesiąty w dniu 1 listopada na pilźnieńskim cmentarzu członkowie Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej wraz z harcerzami Hufca Pilzno, władzami miasta i osobami wspierającymi tą inicjatywę prowadzili kwestę na rzecz odnowy niszczejących nagrobków zasłużonych pilźnian .

Podczas tegorocznej kwesty zebrano
9120,86 zł
oraz wpłata na konto w wysokości 130 ,00 zł.

Serdecznie dziękujemy wszystkim ,zarówno mieszkańcom jak i osobom które odwiedzały groby najbliższych i wsparły datkami nasze działania na rzecz odnowy nagrobków .

KWESTA NA PILŹNIEŃSKIM CMENTARZU

Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiątkowej bł. Józefa Ulmy

Na terenie firmy Met-Chem odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiątkowej bł. Józefa Ulmy, który w latach 1929-1930 był uczniem Państwowej Szkoły Rolniczej mieszczącej się w budynku obecnej firmy Met-Chem. Na uroczystość zaprosili Firma Met-Chem oraz Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej.

Galeria Zdjęć (fot. Krzysztof Kosowski)

Zaproszenie

KONCERT MIŁA MOJA KOCHANA TAKI TO MROCZNY CZAS ...



Koncert pieśni żołnierskich i partyzanckich

Rynek w Pilźnie, 30 lipca 2023, godz. 19:00




Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej, przy współpracy z Muzeum Regionalnym w Pilźnie oraz wsparciu pilźnieńskiego Domu Kultury i Gminy Pilzno, serdecznie zaprasza na koncert muzyczny pt. „Miła moja, Kochana taki to mroczny czas…”, który odbędzie się 30 lipca o godz. 19:00, na pilźnieńskim Rynku. Koncert został przygotowany w hołdzie powstańcom warszawskim, żołnierzom akcji „Burza” i wszystkim walczącym o wolność ojczyzny w Obwodzie Dębickim AK, by uczcić 79 rocznicę Akcji Burza i wybuchu powstania warszawskiego.

Piosenki powstańcze oraz partyzanckie zaśpiewają soliści zespołu „Uniwersalni”, działającego przy Domu Kultury w Pilźnie, dzieci i młodzież – mieszkańcy Gminy Pilzno. Części muzycznej towarzyszyć będą multimedialne prezentacje archiwalnych zdjęć z okresu okupacji niemieckiej regionu, ponadto ekspozycja uzbrojenia oraz umundurowania wojskowego z czasów II wojny św., przygotowana przez tarnowską Sekcję Rekonstrukcji Historycznej im. 16 Pułku Piechoty.

Koncert jest zwieńczeniem projektu realizowanego od 12 czerwca, pod tytułem „Miła moja, kochana, taki to mroczny czas…” – cykl wydarzeń artystyczno - historycznych w hołdzie powstańcom warszawskim, żołnierzom Akcji "Burza", bohaterom walk na polanie "Kałużówka" 1944 r. W ramach projektu odbyły się warsztaty, prelekcje i wykłady dla lokalnej społeczności, ukazujące dzieje Pilzna i regionu podczas ostatnich lat II wojny światowej 1944 – 1945. Uczestnikami warsztatów była pilźnieńska młodzież, dorośli mieszkańcy gminy jak również seniorzy, odbyły się także dwie edycje dla przedszkolaków.







Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach
Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

Rocznik Pilźnieński 2023

W najnowszym roczniku:

- Elenchus Kapłanów pracujących w pilźnieńskiej parafii pw. św. Jana Chrzciciela w latach 1400-2020

- Samorząd terytorialny gminy zbiorowej Pilzno w latach 1945-1954

- Służba Zdrowia w Pilźnie i okolicach w latach 1945-1989

- Dlaczego wybrałem morze jako miejsce pracy.

- Ochrona niematerialnego dziedzictwa regionu w kontekście działań Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Pilzno

- Wiersze Barbary Strączek

- Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej za rok 2022 przedstawione na posiedzeniu Walnego Zebrania Członków w dniu 04-03-2023

- Raport roczny za rok 2022 - Urząd Miasta i Gminy


Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej

Cena: 28 zł

Warsztaty artystyczno - edukacyjne "Przysięgali na Orła i na Krzyż" - seniorzy

21 i 26 czerwca w Parkoszu odbyły się dwie edycje specjalnych warsztatów artystyczno – edukacyjnych, skierowanych do Seniorów Gminy Pilzno. Wzięli w nich udział seniorzy z Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów w Pilźnie, a także starsi mieszkańcy Gminy z Dziennego Domu Pomocy w Podlesiu.

Uczestnicy wzięli udział w multimedialnej prelekcji historycznej, poświęconej najważniejszym wydarzeniom akcji „Burza”, rozgrywającym się na obszarze Obwodu Dębickiego Armii Krajowej, w rejonie Gołęczyny i Kałużówki. Wysłuchali losów walczących tam żołnierzy i opowieści jak w tym samym czasie przebiegały walki w powstańczej Warszawie. W zajęciach wykorzystane zostanły fragmenty wspomnień i pamiętników dawnych żołnierzy partyzanckich oddziałów „Pocisk” i „Zapalnik”. Po prelekcji uczestnicy wykonali biało – czerwone kotyliony do wykorzystania podczas koncertu muzycznego, jaki odbędzie się na Rynku w Pilźnie, 30 lipca 2023 r., w hołdzie bohaterom walczącym o niepodległość ojczyzny w 1944 r.

Warsztaty realizowane są w ramach Cyklu wydarzeń artystyczno – historycznych pt. „Miła moja, Kochana. Taki to mroczny czas”, w hołdzie powstańcom warszawskim, żołnierzom Akcji „Burza”, bohaterom walk na polanie „Kałużówka” 1944 r.







Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa”, w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

Warsztaty edukacyjno - artystyczne "Przysięgali na Orła i na Krzyż"

20 czerwca 2023 r. Muzeum Regionalne w Pilźnie z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej miało okazję przeprowadzić dwie edycje zajęć warsztatowych w ramach Cyklu wydarzeń artystyczno – historycznych pt. „Miła moja, Kochana. Taki to mroczny czas”, w hołdzie powstańcom warszawskim, żołnierzom Akcji „Burza”, bohaterom walk na polanie „Kałużówka” 1944 r.

W warsztatach przedpołudniowych uczestniczyła Młodzieżowa Rada Miejska w Pilźnie składająca się z przedstawicieli wszystkich szkół Gminy Pilzno. Młodzież miała okazję wysłuchać prelekcji na temat działań militarnych na obszarze ziemi dębickiej podczas Akcji „Burza” w 1944 r. Młodzi pilśnianie, wspólnie z moderatorami zajęć prześledzili także losy powstańców warszawskich. Po prelekcji uczestnicy warsztatów pracowali nad stworzeniem kolażu patriotycznego powiązanego z omawianymi wcześniej wydarzeniami historycznymi.

Edycja popołudniowa przeznaczona była dla dorosłych mieszkańców Gminy – pracowników Spółdzielni Socjalnej „Zielona Korona”, którzy mieli okazję obejrzeć archiwalne fotografie lokalnych oddziałów AK, III Zgrupowania „Pocisk” i „Zapalnik” oraz stworzyć biało – czerwone kotyliony i emblematy patriotyczne.







Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa”, w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

Warsztaty artystyczno - edukacyjne dla przedszkolaków "W walce dla Biało - Czerwonej" - edycja II

19 czerwca w siedzibie Domu Kultury w Pilźnie zrealizowane zostały kolejne zajęcia warsztatowe, przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym, przygotowane przez Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej i pilźnieńskie Muzeum Regionalne w ramach cyklu warsztatów historyczno – artystycznych pt. „Miła moja, Kochana. Taki to mroczny czas”, w hołdzie powstańcom warszawskim, żołnierzom Akcji „Burza”, bohaterom walk na polanie „Kałużówka” 1944 r." Tym razem w zajęciach uczestniczyły przedszkolaki z Ochronki Sióstr Służebniczek w Pilźnie.

Specjalnie dla przedszkolaków przygotowano multimedialną, historyczną pogadankę na temat żołnierzy Armii Krajowej, walczących w 1944 r. na obszarze ziemi pilźnieńskiej w ramach Akcji „Burza”. Dyskutowano z małymi uczestnikami o odwadze, bohaterstwie, patriotyzmie, poświęceniu dla ojczyzny. Dyskusji towarzyszyła prezentacja umundurowania i akcesoriów wojskowych z okresu II wojny św. – eksponatów pilźnieńskiego Muzeum Regionalnego. Po prelekcji mali uczestnicy zabrali się do pracy, by wykonać biało – czerwone emblematy z wizerunkiem naszej ojczyzny.







Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa”, w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

Warsztaty plastyczno - edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych „W walce dla Biało – Czerwonej”

14 czerwca 2023 r. z inicjatywy „Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej” odbyła się kolejna edycja warsztatów plastyczno - edukacyjnych, tym razem skierowanych do uczniów szkół podstawowych.

Uczestnicy zajęć wzięłi udział w prelekcji historycznej z wykorzystaniem multimediów, poświęconej walce lokalnych placówek Armii Krajowej – żołnierzom z oddziałów „Pocisk” i „Zapalnik”, walczących w 1944 r., w ramach akcji „Burza”, a także walce powstańców warszawskich w okupowanej stolicy. Obejrzeli archiwalne fotografie powstańczej Warszawy oraz fotografie okupowanego w czasie II wojny św. Pilzna, poznali wybrane sylwetkami żołnierzy AK Obwodu Dębickiego placówek „Pocisk” i „Zapalnik” walczących w rejonie Pilzna w czasie Akcji „Burza” 1944 r. Prelekcji towarzyszyła ekspozycja wyposażenia i umundurowania żołnierskiego z okresu II wojny św. ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Pilźnie.

Warsztaty stanowiły wprowadzenie do mającego odbyć się 30 lipca 2023 r. na pilźnieńskim rynku koncertu muzycznego w ramach Cyklu wydarzeń artystyczno – historycznych pt. „Miła moja, Kochana. Taki to mroczny czas”, w hołdzie powstańcom warszawskim, żołnierzom Akcji „Burza”, bohaterom walk na polanie „Kałużówka” 1944 r.







Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa”, w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

Warsztaty plastyczno - edukacyjne dla przedszkolaków „W walce dla Biało – Czerwonej”

12 czerwca w siedzibie Domu Kultury w Pilźnie zrealizowane zostały pierwsze zajęcia warsztatowe, przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym, przygotowane przez Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej i pilźnieńskie Muzeum Regionalne w ramach cyklu warsztatów historyczno – artystycznych pt. „Miła moja, Kochana. Taki to mroczny czas”, w hołdzie powstańcom warszawskim, żołnierzom Akcji „Burza”, bohaterom walk na polanie „Kałużówka” 1944 r."

Specjalnie dla przedszkolaków przygotowano multimedialną, historyczną pogadankę na temat żołnierzy Armii Krajowej, walczących w 1944 r. na obszarze ziemi pilźnieńskiej w ramach Akcji „Burza”. Dyskutowano z małymi uczestnikami o odwadze, bohaterstwie, patriotyzmie, poświęceniu dla ojczyzny. Dyskusji towarzyszyła prezentacja umundurowania i akcesoriów wojskowych z okresu II wojny św. – eksponatów pilźnieńskiego Muzeum Regionalnego. Po prelekcji mali uczestnicy zabrali się do pracy, by wykonać biało – czerwone kotyliony i specjalne emblematy z wizerunkiem naszej ojczyzny.






Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa”, w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

232 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Uroczyste obchody 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się od mszy św. w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym w Pilźnie. Ciąg dalszy uroczystości miał miejsce przy pomiku, gdzie zgromadzili się mieszkańcy oraz liczne poczty sztandarowe i delegacje.

Galeria cz. 1
Galeria cz. 2
Galeria cz. 3

83 rocznica Zbrodni Katyńskiej

MSZA ŚWIĘTA W 83 ROCZNICĘ ZBRODNI KATYŃSKIEJ

ZOSTANIE ODPRAWIONA W SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ POCIESZENIA W PILŹNIE ,

16 KWIETNIA / NIEDZIELA/ O GODZ. 11.00

PO MSZY ZŁOŻENIE WIĄZANEK POD KRZYŻEM KATYŃSKIM

ZAPRASZAJĄ ORGANIZATORZY:
- BURMISTRZ PILZNA
- TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ PILZNA I ZIEMI PILŹNIEŃSKIEJ
- KOMENDA HUFCA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO ZIEMI PILŹNIEŃSKIEJ
- DOM KULTURY W PILŹNIE / MUZEUM REGIOLNALNE W PILŹNIE


Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej

W dniu 04.03.2023 roku w sali budynku „Sokoła” w Pilźnie odbyło się Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej.



Towarzystwo podsumowało rok - artykuł, galeria zdjęć

Sprawozdanie finansowe za 2022r.

Roczne sprawozdanie finansowe i merytoryczne Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej za 2022.

Zobacz sprawozdanie finansowe za 2022

Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej


04.03.2023

godz.14.00

w sali budynku „Sokoła” w Pilźnie




Porządek obrad

1. Otwarcie
2. Wręczenie legitymacji nowym członkom
3. Wybór przewodniczącego Zebrania
4. Zatwierdzenie regulaminu i porządku obrad
5. Wybór Komisji Mandatowej
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej
8. Sprawozdanie z działalności Towarzystwa za 2022 rok
9. Sprawozdanie finansowe za 2022 rok
10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
11. Dyskusja nad sprawozdaniami
12. Podjęcie uchwał i wniosków

W przypadku przybycia poniżej połowy stanu liczebnego członków, zebranie odbędzie się w drugim terminie tj. o godz. 14.30

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca 2023 w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych burmistrz Pilzna Ewa Gołębiowska w asyście przewodniczącego Rady Miejskiej w Pilźnie Czesława Ziai oraz Jacka Podlaska, prezesa Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej wraz ze społecznością pilźnieńskiego liceum uczcili pamięć żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.


Galeria zdjęć

108 rocznica śmierci por. Stanisława Króla – Kaszubskiego

Przedstawiciele gminnego samorządu, Rady Miejskiej w Pilźnie, Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej, Liceum Ogólnokształcącego im. Sebastiana Petrycego w Pilźnie oraz harcerstwa w imieniu całej lokalnej społeczności uczcili pamięć Stanisława "Króla" Kaszubskiego. LO PiLznO włączyło się w obchody 108. rocznicy śmierci Stanisława Kaszubskiego, działacza niepodległościowego, członka Legionów Polskich, przygotowując akademię poświęconą temu bohaterowi. W szkole zaprezentowano część artystyczną oraz wyświetlono film poświęcony "Królowi".


Artykuł - galeria zdjęć

Życzenia

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia pragniemy przesłać najserdeczniejsze życzenia.

Niech te święta będą dla Państwa niezapomnianym czasem spędzonym bez pośpiechu , trosk i zmartwień. Życzymy , aby odbyły się w spokoju i radości wśród Rodziny i Przyjaciół oraz wszystkich bliskich dla Państwa Osób.

Wraz z nadchodzącym Nowym Rokiem życzymy dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności i spełnienia wszystkich marzeń.

Składa Zarząd TPPiZP

Finał akcji Mikołajkowy Dar Serca 2022


Wielki finał Mikołajkowego Daru Serca - zebrano 15 tys. zł


Galeria zdjęć Mikołajkowego Daru Serca


Podsumowanie projektu "Z Sztuką na Ty"


Portercista Natury – wystawa obrazów Stanisława Westwalewicza (1906 – 1997) Muzeum regionalne w Pilźnie oraz Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej serdecznie zapraszają na nową ekspozycję czasową - „Portrecista Natury”, wystawę obrazów Stanisława Westwalewicza, ukazującą znakomite malarstwo artysty – żołnierza, który tak mocno związany był swoją twórczością z Pilznem i urokami pilźnieńskiego krajobrazu. Wernisaż wystawy odbędzie się 11 listopada 2022 r. o godz. 10:30, w 116 rocznicę urodzin artysty.

Stanisław Westwalewicz był twórcą wszechstronnym. Poza malarstwem olejnym zajmował się malarstwem monumentalno-sakralnym, uprawiał akwarelę, grafikę, projektował witraże i plakaty. W twórczości swojej, zwłaszcza w malarstwie olejnym, nawiązuje do malarstwa okresu Młodej Polski, stąd jego wielkie zainteresowanie malarstwem pejzażowym. W ponad sześćdziesięcioletniej aktywności twórczej stworzył swój własny i niepowtarzalny styl – styl „Westwalewiczowski”.

Wystawę obrazów, grafik, rycin, a także projektów polichromii wykonanych przez artystę będzie można obejrzeć w siedzibie Muzeum przy ul. Petrycego 8 do 30 marca 2023 r.

Wystawa stanowi zwieńczenie projektu realizowanego przez Muzeum i Towarzystwo w ramach projektu „Ze sztuką na Ty”. Projekt dofinansowano ze środków Programu “Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu i Lokalnymi Partnerami: Gminą i Miastem Pilzno, Gminą Żyraków, Gminą Jodłowa, Tikkurila Polska S.A.

VIII KWESTA NA PILŹNIEŃSKIM CMENTARZU

To już po raz ósmy w dniu 1 listopada na pilźnieńskim cmentarzu członkowie Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej wraz z harcerzami z 1 Pilźnieńskiego Szczepu Harcerskiego „Zielony Płomień”, władzami miasta i osobami wspierającymi tą inicjatywę prowadzili kwestę na rzecz odnowy niszczejących nagrobków zasłużonych pilźnian .

Podczas tegorocznej kwesty zebrano 6907,09 zł w tym 5 euro.

Serdecznie dziękujemy wszystkim ,zarówno mieszkańcom jak i osobom które odwiedzały groby najbliższych i wsparły datkami nasze działania na rzecz odnowy nagrobków .

VIII KWESTA NA PILŹNIEŃSKIM CMENTARZU




Projekt edukacyjny „Ze sztuką na Ty”


Projekt edukacyjny z zakresu historii sztuk malarskich, realizowany wspólnie przez Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej oraz Muzeum Regionalne w Pilźnie, a skierowany do różnych grup wiekowych, mający na celu ukazanie najważniejszych zjawisk, momentów przełomowych i kierunków malarstwa europejskiego na przestrzeni minionych stuleci. Przygotowane w ramach projektu wykłady i prelekcje zmierzają do rozszerzenia wiedzy ogólnej na temat sztuki malarskiej, z położeniem akcentu na artystów z regionu ziemi pilźnieńskiej (kierunki, style, techniki, twórcy). Rozbudowana część dotycząca malarstwa XX w. ma ukazać zjawiska, które nadal obserwujemy i które mają odbicie w twórczości artystów lokalnych. Jest to także zachęta do indywidualnych studiów i poszukiwań, punkt wyjścia do dalszego zgłębiania tematu. Towarzyszące prelekcjom warsztaty to próba wykorzystania zdobytej wiedzy na temat technik i stylów malarskich w stworzeniu własnego, indywidualnego dzieła – osobistego spojrzenia na sztukę i otaczający nas świat. (np. prace wykonane pastelami, węglem, ołówkiem itp.) Zwieńczeniem projektu będzie wystawa obrazów jednego z najbardziej znanych lokalnych artystów - Stanisława Westwalewicza, zorganizowana w siedzibie Muzeum Regionalnego w Pilźnie.

Projekt dofinansowano ze środków Programu “Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu i Lokalnymi Partnerami: Gminą i Miastem Pilzno, Gminą Żyraków, Gminą Jodłowa, Tikkurila Polska S.A.

"Ze Sztuką na TY" - spotkanie.


Spotkanie organizacyjne osób odpowiedzialnych za realizację projektu.

Wycieczka do Tarnowa.

W dniu 10 czerwca 2022 członkowie Towarzystwa uczestniczyli w wycieczce do Tarnowa odwiedzając Muzeum Diecezjalne i Wyższe Seminarium Duchowne . Ostatnim etapem wycieczki była wizyta w tarnowskim teatrze.



Rocznik Pilźnieński 2022

W najnowszym roczniku:

1. Sport w Pilźnie i okolicach w latach 1945-1989
2. Ludność Pilzna i okolic w latach 1945-1989
3. 10 lat Koła KGW – Zawisłocze
4. Ikarowe loty
5. Organy w pilźnieńskich kościołach
6. Wiersze
7. Sprawozdanie z działalności TPPiZP za 2021
8. Raport Roczny za rok 2021 Urzędu Miasta i Gminy

Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej

Cena: 26 zł

Spotkanie Dwóch Pokoleń - Galeria Zdjęć


Spotkanie Dwóch Pokoleń


231 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Uroczyste obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się od mszy św. w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym w Pilźnie. O oprawę artystyczną nabożeństwa zadbał Dom Kultury w Pilźnie. Ciąg dalszy uroczystości miał miejsce w sercu miasta, gdzie zgromadzili się mieszkańcy oraz liczne poczty sztandarowe i delegacje. Na rynku podziwialiśmy występ uczniów szkół podstawowych z Pilzna i Łęk Dolnych, a także orkiestry dętej OSP Pilzno

Galeria cz. 1
Galeria cz. 2

82 rocznica Zbrodni Katyńskiej

3 kwietnia 2022 w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Pilźnie została odprawiona msza św. w 82. rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Po nabożeństwie delegacje samorządowe, harcerskie oraz Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej udały się na cmentarz parafialny. W imieniu całej naszej społeczności pod krzyżem katyńskim złożono wiązanki i zapalono znicze.
źr. www.pilzno.um.gov.pl

Galeria zdjęć

Sprawozdanie finansowe za 2021r.

Roczne sprawozdanie finansowe i merytoryczne Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej za 2021.

Zobacz sprawozdanie finansowe za 2021

MSZA ŚWIĘTA W 82 ROCZNICĘ ZBRODNI KATYŃSKIEJ


ZOSTANIE ODPRAWIONA W SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ POCIESZENIA W PILŹNIE, 3 KWIETNIA / NIEDZIELA/ O GODZ. 11.00

PO MSZY ZŁOŻENIE WIĄZANEK POD KRZYŻEM KATYŃSKIM

ZAPRASZAJĄ ORGANIZATORZY:

- BURMISTRZ PILZNA
- TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ PILZNA I ZIEMI PILŹNIEŃSKIEJ
-KOMENDA HUFCA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO ZIEMI PILŹNIEŃSKIEJ
- DOM KULTURY W PILŹNIE

Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej

W dniu 26.03.2023 roku w Domu Kultury w Pilźnie odbyło się Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej.



Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej


26.03.2022

godz.14.00

w sali widowiskowej Domu Kultury w Pilźnie




Porządek obrad

1. Otwarcie
2. Wręczenie legitymacji nowym członkom
3. Wybór przewodniczącego Zebrania
4. Zatwierdzenie regulaminu i porządku obrad
5. Wybór Komisji Mandatowej
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej
8. Sprawozdanie z działalności Towarzystwa za 2021 rok
9. Sprawozdanie finansowe za 2021 rok
10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
11. Dyskusja nad sprawozdaniami
12. Podjęcie uchwał i wniosków

W przypadku przybycia poniżej połowy stanu liczebnego członków, zebranie odbędzie się w drugim terminie tj. o godz. 14.30

Hołd żołnierzom wyklętym.

1 marca pod pomnikiem żołnierzy organizacji niepodległościowych uczczono Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Burmistrz Pilzna Ewa Gołębiowska złożyła okolicznościowy wieniec w asyście przewodniczącego Rady Miejskiej w Pilźnie Czesława Ziai oraz Jacka Podlaska, prezesa Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej, a także młodzieży.



Hołd żołnierzom wyklętym (zdjęcia, relacja)

80 rocznica powstania Armii Krajowej.

Burmistrz Pilzna Ewa Gołębiowska, Czesław Ziaja, przewodniczący Rady Miejskiej w Pilźnie oraz Jacek Podlasek, prezes Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej złożyli wieniec, a także zapalili znicze z okazji 80. rocznicy przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Symboliczny gest miał miejsce pod pomnikiem, który upamiętnia 50. rocznicę powołania Armii Krajowej, oddając hołd poległym żołnierzom placówki "Pocisk" oraz walczącym o wolność w latach 1939-1956.



80 rocznica powstania Armii Krajowej (zdjęcia, relacja)

Rocznica śmierci por. Stanisława Króla – Kaszubskiego.

7 lutego 2022 przedstawiciele pilźnieńskich władz samorządowych, harcerstwa, Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej oraz Domu Kultury w Pilźnie uczcili pamięć Stanisława Kaszubskiego "Króla", człowieka niezłomnego, który został stracony 107 lat temu, na pilźnieńskim rynku.



Stanisław Kaszubski "Król" - człowiek niezłomny (zdjęcia, relacja)

Życzenia


Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia pragniemy przesłać najserdeczniejsze życzenia.

Niech te święta będą dla Państwa niezapomnianym czasem spędzonym bez pośpiechu , trosk i zmartwień. Życzymy , aby odbyły się w spokoju i radości wśród Rodziny i Przyjaciół oraz wszystkich bliskich dla Państwa Osób.

Wraz z nadchodzącym Nowym Rokiem życzymy dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności i spełnienia wszystkich marzeń.

Składa Zarząd TPPiZP

VII KWESTA NA PILŹNIEŃSKIM CMENTARZU

To już po raz siódmy w dniu 1 listopada na pilźnieńskim cmentarzu członkowie Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej wraz z harcerzami z 1 Pilźnieńskiego Szczepu Harcerskiego „Zielony Płomień”, władzami miasta i osobami wspierającymi tą inicjatywę prowadzili kwestę na rzecz odnowy niszczejących nagrobków zasłużonych pilźnian.

Podczas tegorocznej kwesty zebrano 6206,23 zł i 2 euro.

Pieniądze zebrane podczas tegorocznej kwesty przeznaczamy przede wszystkim na odnowę nagrobka przedwojennego notariusz Piotra Martyny.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, zarówno mieszkańcom jak i osobom które odwiedzały groby najbliższych i wsparły datkami nasze działania na rzecz odnowy nagrobków .

Kwesta 2021

Po rocznej przerwie członkowie towarzystwa wracają z kwestą na ratowanie zabytkowych nagrobków zasłużonych Pilźnian. W tym roku zbiórka będzie na remont nagrobka Piotra Martyny przedwojennego pilźnieńskiego notariusza.



Kultura materialna małych miast


Sprawozdanie finansowe za 2020r.

Roczne sprawozdanie finansowe i merytoryczne Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej za 2020.

Zobacz sprawozdanie finansowe za 2020

Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej

W dniu 18.09.2021 roku w Domu Kultury w Pilźnie odbyło się Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej.



Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej


18.09.2021

godz.14.00

w sali Domu Kultury w Pilźnie




Porządek obrad

1. Otwarcie
2. Wręczenie legitymacji nowym członkom
3. Wybór przewodniczącego Zebrania
4. Zatwierdzenie regulaminu i porządku obrad
5. Wybór Komisji Mandatowej
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej
8. Sprawozdanie z działalności Towarzystwa za 2020 rok
9. Sprawozdanie finansowe za 2020 rok
10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
11. Dyskusja nad sprawozdaniami
12. Podjęcie uchwał i wniosków

W przypadku przybycia poniżej połowy stanu liczebnego członków, zebranie odbędzie się w drugim terminie tj. o godz. 14.30

Projekt Młodzieżowej Rady Miejskiej w Pilźnie - "Rocznica wybuchu II wojny światowej"

Młodzieżowa Rada Miejska w Pilźnie


Młodzieżowa Rada Miejska w Pilźnie pod patronatem Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej rozpoczęła realizację projektu.

>>> Kliknij żeby zobaczyć <<<

Rocznik Pilźnieński 2021

W najnowszym roczniku:

1. Terytorium Pilzna i okolic w latach 1945-1989
2. Moje wojenne dzieciństwo
3. Od tuchowskiego „Sokoła” do teścia prezydenta
4. Dekada działalności I Pilźnieńskiego Szczepu Harcerskiego „Zielony Płomień” im. Sebastiana Petrycego
5. Z działalności Przedszkola Publicznego w Pilźnie
6. Wiersze
7. Sprawozdanie z działalności TPPiZP za 2020
8. Raport Roczny za rok 2020 Urzędu Miasta i Gminy

Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej

Cena: 20 zł

Książka "Pilzno i Pilźnianie" ponownie wydrukowana.


Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej nie ustaje w działalności wydawniczej. Tym razem przygotowano kolejną gratkę dla tych, którzy pasjonują się historią lokalną. Mianowicie dokonano ponownego przedruku książki autorstwa ks. dra Karola Szczeklika "Pilzno i Pilźnianie", która została wydana 1911 roku.

Ksiądz dr Karol Szczeklik wykonał tytaniczną pracę, by wydać książkę poświęconą jego umiłowanemu Pilznu. Niestety nie doczekał wydruku swojego dzieła, które wydano dzięki komitetowi wydawniczemu kółka pracy społecznej przy Towarzystwu Rolniczemu w Dębicy. W ten sposób uczczono pamięć autora i jego pietyzm dla miasta rodzinnego, w którym ks. dr Karol Szczekilk cieszył się olbrzymim szacunkiem.

" Pogrzeb w Pilźnie był pięknym uznaniem dla zasług zmarłego. Powiedzieli mieszkańcy tameczni, że nie pamiętają od dawna takiego poruszenia, jakiego było świadkiem Pilzno po południu 30 września 1908 r. Na wszystkich niemal domach, nawet żydowskich, powiewały żałobne flagi, miasto było oświetlone, sklepy pozamykane. Wszyscy mieszkańcy miasta i dużo ludu z okolicy odprowadziło zwłoki wraz z duchowieństwem na cmentarz miejscowy do grobu fanilijnego" - napisał ks. Jakub Górka w rozdziale poświęconemu żywotowi autora "Pilzna i Pilźnian". Książka do dziś stanowi niezwykle ważne dzieło dla kolejnych pokoleń badaczy historii Pilzna. Trudno sobie wyobrazić odkrywanie bogatych dziejów Pilzna bez tej lektury.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w celu nabycia książki należy kontaktować się z prezesem towarzystwa Jackiem Podlaskiem (605 113 280) bądź wiceprezesem Zofią Mossoń (14 672 12 75)

źr. UM Pilzno

Rocznik Pilźnieński 2020

W najnowszym roczniku:

1. Słowo wstępne Zofia Mossoń
2. Dawna szkoła Rzemieślnicza w Pilźnie w latach 1946-1955 - Rafał Jeż
3. 10 lat Szkoły Zawodowej w Pilźnie - Anna Smołucha
4. 20 lat byłego Publicznego Gimnazjum w Pilźnie - Romualda Toboła
5. 75-lecie Liceum Ogólnokształcącego w Pilźnie - Jolanta Rębiś
6. „Lokalne muzeum w globalnym świecie”. 5 lat działalności Muzeum Regionalnego w Pilźnie - Marzena Baum-Gruszowska
7. Wiersz Barbary Strączek „Nie Warto”
8. Z działalności TPPiZP w 2019 - Jacek Podlasek
9. Raport Gminy

Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej

Cena: 25 zł

Mikołajkowy Dar Serca

„Pilzno – Historia zapisana fotografią”

Ocalone wspomnienia



"Ocalone wspomnienia. Zebrane wspomnienia i opracowania 1939-1945 (część pierwsza)" - Małgorzaty Grzybowskiej.

Pilzno - historia zapisana fotografią.


Uprzejmie informujemy mieszkańców Pilzna ,że realizując Projekt dofinansowany ze środków Programu “Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu i Lokalnymi Partnerami: Jednostkami Samorządu Terytorialnego: Gminą Dębica, Gminą i Miastem Pilzno, Gminą Żyraków oraz firmą TIKKURILA POLSKA S.A. w przeddzień święta niepodległości wydaliśmy album w którym udokumentowano i opisano nasze Miasto. Szczegóły wkrótce.

Pisk Białego Orła



Interaktywna gra planszowa #RBSPilznodlaNiepodległej

Ogólnopolskim Dyktandzie na Święto Niepodległości



PRZYSTĘPUJEMY DO PROJEKTU

Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej od dawna nosiło się z zamiarem wydania drugiego tomu albumu zawierającego zdjęcia opisujące historię naszego miasta . Mieszkańcy miasta i gminy Pilzno doceniając naszą prace przy pierwszym tomie i innych publikacjach informowali nas ,że posiadają zdjęcia dokumentujące historię związaną z Pilznem. Sytuacja jaka powstała w związku z pandemią znacznie ograniczyła działania naszego stowarzyszenia zwłaszcza w zakresie kontaktów międzyludzkich .

Uruchomienie projektu w ramach „Działaj Lokalnie” Dębickiego Klubu Biznesu zmobilizowało nas do podjęcia wyzwania i miejmy nadzieję stworzenia kolejnej wartościowej publikacji .

Projekt dofinansowano ze środków Programu “Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu i Lokalnymi Partnerami: Jednostkami Samorządu Terytorialnego: Gminą Dębica, Gminą i Miastem Pilzno, Gminą Żyraków oraz firmą TIKKURILA POLSKA S.A

Pilźnianie pamiętają o zbrodni katyńskiej.

Pod krzyżem upamiętniającym pilźnian którzy zostali zamordowani w Katyniu i nie tylko złożono wiązanki i zapalono znicze .

Sytuacja nie pozwala na godne uczczenie pamięci pomordowanych ale niech te symboliczne wiązanki od mieszkańców Miasta i Gminy , Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej , Harcerzy Hufca Pilzno świadczą ,że pamiętamy.


Świąteczne Paczki

Tradycyjnie przed Świętami Wielkanocnymi Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej przygotowało paczki dla osób potrzebujących . Inaczej niż w poprzednie lata - w tym roku zakupione zostały środki czystości , higieniczne i dezynfekcyjne. Kwota jaką przeznaczyliśmy na zakup paczek pochodziła z odpisu 1% podatku przekazanego na Towarzystwo przez darczyńców.

W tym roku w związku z panująca epidemią i koniecznością przestrzegania obowiązujących przepisów otrzymaliśmy wsparcie ze strony pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilźnie , którym za pomoc serdecznie dziękujemy. Do naszej akcji włączyli się Pani Burmistrz , Firma Taurus i Piekarnia Państwa Dropińskich , którzy środkami do dezynfekcji i produktami firmowymi wzbogacili nasze paczki za co w imieniu obdarowanych - dziękujemy.

Gminny Dzień Kobiet 2020



9 marca Panie z Zarządu Towarzystwa uczestniczyły w Święcie Kobiet zorganizowanym przez UM, DK ,TPPiZP, Zawisłocze Pilźnieńskie.

Sprawozdanie finansowe za 2019r.

Roczne sprawozdanie finansowe i merytoryczne Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej za 2019.

Zobacz sprawozdanie finansowe za 2019

Zarząd TPPiZP

W dniu 06-03-2020 ukonstytuował się Zarząd Towarzystwa .

Po Sprawozdawczo - Wyborczym Walnym Zebraniu Członków na którym wyłoniono nowy zarząd w statutowym terminie konstytuował się nowy Zarząd TPPiP na kolejną czteroletnią kadencję .

Skład Zarządu:
Jacek Podlasek – Prezes
Zofia Mossoń – wiceprezes
Anna Smołucha- wiceprezes
Mariola Sysło – skarbnik
Janina Uriasz – sekretarz
Maria Kapłańska – członek
Tadeusz Trzos – członek
Kula Jerzy – członek
Maciej Słabosz – członek


Skład Komisji Rewizyjnej:
Jacek Wyszyński – przewodniczący
Leokadia Krzak – zastępca przewodniczącego
Janina Smoła - członek

Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zebranie Członków TPPiZP 2020


Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej


29.02.2020

godz.14.00

w sali Domu Kultury w Pilźnie




Porządek obrad

1. Otwarcie
2. Wręczenie legitymacji nowym członkom
3. Wybór przewodniczącego Zebrania
4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
6. Sprawozdanie Komisji Mandatowej
7. Zatwierdzenie regulaminu i porządku obrad
8. Sprawozdanie z działalności Towarzystwa za rok 2019
9. Sprawozdanie finansowe za 2019 rok
10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2019
11. Dyskusja nad sprawozdaniami
12. Wybór Prezesa TPPiZP
13. Wybór członków Zarządu TPPiZP
14. Wybór członków Komisji Rewizyjnej TPPiZP
15. Podjęcie uchwał i wniosków


W przypadku przybycia poniżej połowy stanu liczebnego członków, zebranie odbędzie się w drugim terminie tj. o godz. 14.30

Biuletyn Informacyjny 2019

Biuletyn Informacyjny zawiera informację o działalności i realizacji zadań przyjętych przez Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej za 2019 r.

Zobacz Biuletyn Informacyjny 2019

105 rocznica śmierci por. Stanisława Króla – Kaszubskiego

Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu

Pokonani Niezwyciężeni – Wspomnienia o przodkach

WOŚP 2020

Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej tradycyjnie - jak co roku wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
Przekazano kwotę 250 zł uzyskaną ze sprzedanych publikacji.

Opłatek 2020

Święto „Trzech Króli” było dniem spotkanie członków Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej oraz Pilźnieńskiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów n a tradycyjnym „Opłatku”. Na spotkaniu nie zabrakło Pani Burmistrz Ewy Gołębiowskiej oraz ks. Jacka Soprycha . Tradycyjnie wieczór upłynął na składaniu sobie życzeń i śpiewie kolęd.

Wycieczka do Inwałdu

W sobotę 22 czerwca członkowie Towarzystwa uczestniczyli w wycieczce do Inwałdu gdzie zwiedzali „Park Miniatur” ze wszystkimi atrakcjami oraz „Warownię„. Dodatkową atrakcją było możliwość podziwiania ogrodu Jana Pawła II z platformy widokowej. Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie Wadowic łącznie z domem-muzeum Jana Pawła II.

Majówka 2019

W pierwszy dzień maja tradycyjnie TPPiZP wraz z Domem Kultury zorganizowało „Majówkę” przy figurze Matki Boskiej na pilźnieńskim rynku. Po spotkaniu na rynku jak zawsze gościnny dyrektor A. Kozik zaprosił uczestników na mały poczęstunek.


Spotkanie Wielkanocne członków TPPiZP i PSEiR

W dniu 24 kwietnia w Domu Kultury miało miejsce Uroczyste Spotkanie Wielkanocne członków Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej oraz Pilźnieńskiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów . Spotkanie Przygotowali członkowie szkolnego koła Caritas działającego przy Rzemieślniczej Branżowej Szkole I stopnia w Pilźnie .

79 rocznica Zbrodni Katyńskiej

Z inicjatywy TPPiZP w dniu 7 kwietnia 2019 roku w intencji Polaków pomordowanych przez NKWD na terenie Rosji Radzieckiej w 79 rocznicę Zbrodni Katyńskiej, odprawiona została msza święta w kościele
O.O. Karmelitów koncelebrowana przez
ks. Jacka Soprycha .

W uroczystościach uczestniczyły władze gminy ,harcerze oraz mieszkańcy .

Droga Krzyżowa

W dniu 30 marca 2019 mieszkańcy Gminy Pilzno mogli uczestniczyć w Misterium Męki Pańskiej wyreżyserowanej przez Panią Halinę Gorczyca ,przy zaangażowaniu mieszkańców – aktorów z Pilzna i Słotowej . Uczestnicy przeszli „Drogą św. Jakuba” na trasie Pilzno - Słotowa zatrzymując się przy stacjach drogi krzyżowej urządzonych na tym odcinku szlaku.

Sprawozdanie finansowe za 2018r.

Roczne sprawozdanie finansowe i merytoryczne Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej za 2018.

Zobacz sprawozdanie finansowe za 2018

Walne Zebranie Członków TPPiZP

W dniu 2 marca 2019 roku w Domu Kultury w Pilźnie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków TPPiZP. W zebraniu uczestniczyła Pani Burmistrz Ewa Gołębiowska.
Podczas spotkania wręczono legitymacje nowym członkom, odczytano sprawozdania z działalności Towarzystwa za 2018 rok.
Po odczytaniu sprawozdań omawiano szereg spraw dotyczących zarówno problemów nurtujących mieszkańców jak również wnoszono uwagi i propozycje, do pracy Towarzystwa w 2019 roku.

Akademia

Mając na celu upamiętnienie wydarzeń jakie miały miejsce w przeszłości w miesiącu styczniu i lutym Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej wraz z Rzemieślniczą Branżową Szkołą I Stopnia przygotowało Akademię dla uczniów starszych klas Szkoły Podstawowej i III klasy Gimnazjum o tematyce historycznej .

Pani Zofia Mossoń przedstawiła historię Powstania Styczniowego ,przemianowania ZWZ w AK oraz przypomniała postać por. Stanisława-„Króla”-Kaszubskiego , którego 104 rocznicę śmierci obchodzimy w dniu 7 lutego. Wspomnieniami z dni wyzwolenia Pilzna (17 stycznia) podzielił się Pan Olechowski Józef.

Po uroczystościach w Domu Kultury delegacje: Urzędu Miasta na czele z Panią Burmistrz Ewą Gołębiowską oraz Kustosza pilźnieńskiego muzeum Panią Marzeną Baum-Gruszowską ,pilźnieńskich harcerzy ze szczepu „Zielony Płomień”oraz TPPiZP udała się na pilźnieński cmentarz gdzie złożono wiązanki na grobach : powstańca styczniowego Marcelego Peszkowskiego i legionisty por. Stanisława Kaszubskiego ps. „Król”.

Wycieczka Kraków - wystawa szopek, opera.

W dniu 20 stycznia członkowie Towarzystwa oraz Pilźnieńskiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów uczestniczyli w wycieczce do Krakowa .

W programie wycieczki było zwiedzanie wystawy Szopek Krakowskich oraz wizyta w operze Krakowskiej na operetce Emmerich Kálmána „Hrabina Marica”.





WOŚP 2019

Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej tradycyjnie - jak co roku wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
Przekazano kwotę 250 zł uzyskaną ze sprzedanych publikacji.

Spotkanie Opłatkowe 2019

12 stycznia 2019 o godzinie 15.00 członkowie Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej oraz Koła Emerytów i Rencistów w Pilźnie rozpoczęli „Spotkanie Opłatkowe”.

Po powitaniu zebranych przez Prezesa TPPiZP Jacka Podlaska i Prezesa KEiR Panią Leokadię Gorczyca,tradycyjnie złożono sobie życzenia,łamiąc się opłatkiem po czym śpiewano kolędy przy akompaniamencie akordeonu Andrzeja Kozika.

V KWESTA NA PILŹNIEŃSKIM CMENTARZU



Tradycyjnie w dniu 1 listopada na pilźnieńskim cmentarzu członkowie Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej wraz z harcerzami i osobami wspierającymi tą inicjatywę prowadzili kwestę na rzecz odnowy niszczejących nagrobków zasłużonych pilźnian .

Podczas tegorocznej kwesty zebrano 5649,57 zł oraz 1 euro.

Była to V kwesta organizowana przez TPPiZP na pilźnieńskim cmentarzu.

Przez te pięć lat zebrano - łącznie 22 746,12 zł a zebrane pieniądze z poprzednich czterech lat pozwoliły odnowić 12 niszczejących nagrobków .

Serdecznie dziękujemy wszystkim ,którzy wsparli działania na rzecz odnowy nagrobków.

NA RATUNEK NISZCZEJĄCYCH NAGROBKÓW ZASŁUŻONYCH PILŹNIAN

Sesja Naukowa - Dzieje Pilzna

Publikacja „Pilzno. Monografia miasta do 1945 roku” została oficjalnie zaprezentowana podczas sesji naukowej "Dzieje Pilzna". Wydarzenie miało miejsce 13 października 2018 w Domu Kultury w Pilźnie. Spotkanie było podzielone na dwie części - prelengenci przedstawili miasto na przestrzeni dziejów oraz środowisko, archeologię, religię i sztukę. W gronie wykładowców byli m. in.: prof. dr hab. Krystyna Towpasz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), prof. dr hab. Wojciech Blajer (UJ Kraków), dr Przemysław Stanko (Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie), dr Piotr Miodunka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). Sesji naukowej towarzyszyły dwie wystawy: Związku Harcerstwa Polskiego Rówieśnik Niepodległej i prac plastycznych uczniów szkolnych. Monografia ma ponad 700 stron. Ksiądz prof. Bogdan Stanaszek podjął się redakcji dzieła i koordynacji działań związanych pracami naukowców, opracowujących poszczególne rozdziały. Publikacja zostanie wzbogacona zdjęciami, mapami z archiwów, rycinami. - Plan wydania monografii narodził się już w 2012 roku, jednak konkretne decyzje zapadły dwa lata później podczas spotkania zorganizowanego z inicjatywy burmistrz Pilzna Ewy Gołębiowskiej. Wraz z burmistrz, księdzem prof. dr hab. Bogdanem Stanaszkiem, dyrektorem Domu Kultury w Pilźnie i członkami zarządu Towarzystwa, postanowiliśmy podjąć wytężone działania w kierunku wydania monografii – przypomina Jacek Podlasek, prezes Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej. Pieniądze na wydanie monografii pozyskano ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach poddziałania: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

źródło www. pilzno.um.gov.pl

Galeria zdjęć 1
Galeria zdjęć 2

Majówka 2018

3 maja 2018 przy kapliczce Matki Bożej Niepokalanie Poczętej miało miejsce wspólne śpiewanie Pieśni Maryjnych.





Sprawozdanie finansowe za 2017r.

Roczne sprawozdanie finansowe i merytoryczne Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej za 2017.

Zobacz sprawozdanie finansowe za 2017 - Strona 1 Zobacz sprawozdanie finansowe za 2017 - Strona 2

II Pielgrzymka Drogą św. Jakuba

W dniu 22 lipca członkowie TPPiZP odbyli pielgrzymkę Drogą św. Jakuba na trasie Pilzno - Słotowa.

Tym razem po drodze odwiedziliśmy kościół w Słotowej. Zakończenie pielgrzymki miało miejsce w kaplicy M.B. od Czystych Wód.

Wycieczka 2017

Pomimo niezbyt sprzyjających warunków atmosferycznych Członkowie Towarzystwa w dniu 17 czerwca 2017 udali się na wycieczkę zwiedzając : Skansen Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa w Szymbarku oraz sąsiedni Kasztel rodową siedzibę Gładyszów. W Nowym Sączu zwiedzaliśmy Miasteczko Galicyjskie i Kolegiatę Św. Małgorzaty ,zaś w Starym Sączu Ołtarz Papieski i Rynek.

Rocznik Pilźnieński 2017

W najnowszym roczniku:

1. Bohaterowie naszych czasów - Jan Łopuski - Zofia Mossoń
2.Droga Św. Jakuba Pilzno - Zofia Mossoń
3. Sprawiedliwi Ziemi Pilźnieńskiej - Marzena Baum-Gruszowska
4.Odkrywanie historii nieznanych - Elonora Gola "Cicha''" - Małgorzata Grzybowska
5.Andrzej Jakiel we wspomnieniach żony Marii Jakiel
6.Wybrane wiersze poetki ludowej- Barbara Strączek
7. 150-cio lecie działalności Kół Gospodyń Wiejskich - Teresa Michalska
8. Wspomnienie i refleksje z dzieciństwa.... - Marian modelski
9. Pięciolecie "Narodowego czytania" - Anna Kozioł-Gładka
10. Gospodarka łowiecka na Ziemi Pilźnieńskiej... - Roman Bukowski
11. Kalendarium działalności TPPiZP - Jacek Podlasek
12. Raport Roczny. Wykonanie budżetu za rok 2016

Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej

Cena: 25 zł

MSZA ŚWIĘTA W 77 ROCZNICĘ ZBRODNI KATYŃSKIEJ

ZOSTANIE ODPRAWIONA W SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ POCIESZENIA W PILŹNIE
2 KWIETNIA / NIEDZIELA/ O GODZ. 11.00
PO MSZY ZŁOŻENIE WIĄZANEK POD KRZYŻEM KATYŃSKIM

ZAPRASZAJĄ ORGANIZATORZY:
-BURMISTRZ PILZNA
-TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ PILZNA I ZIEMI PILŹNIEŃSKIEJ
-KOMENDA HUFCA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO ZIEMI PILŹNIEŃSKIEJ
-DOM KULTURY W PILŹNIE


Sprawozdanie finansowe za 2016r.

Roczne sprawozdanie finansowe i merytoryczne Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej za 2016.

Zobacz sprawozdanie finansowe za 2016r.

Walne Zebranie Członków TPPiZP

W dniu 4 marca 2017 roku w Domu Kultury w Pilźnie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków TPPiZP. W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście w osobach: Pani Burmistrz wraz z radnymi Miasta Pilzna .

Podczas spotkania wręczono legitymacje nowym członkom, odczytano sprawozdania z działalności Towarzystwa za 2016 rok.
Po odczytaniu sprawozdań omawiano szereg spraw dotyczących zarówno problemów nurtujących mieszkańców jak również wnoszono uwagi i propozycje, które pomogą Towarzystwu planowanie prac na 2017 rok.

Rocznica śmierci por. Stanisława Króla – Kaszubskiego

W dniu 7 lutego w 102 rocznicę śmierci por. Stanisława Króla – Kaszubskiego przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej zapalili znicz na jego grobie znajdującym się na pilźnieńskim cmentarzu.




WOŚP 2017

Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej tradycyjnie- jak co roku wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
Przekazano kwotę 250 zł uzyskaną ze sprzedanych publikacji.




Opłatek TPPiZP 2017

Tradycyjnie na początku roku członkowie Towarzystwa zebrali się na spotkaniu opłatkowym . Mimo mroźnej pogody na spotkanie przybyło liczne grono członków Towarzystwa jak i Stowarzyszenia Pilźnieńskich Emerytów . Nie zabrakło rzecz jasna prezesów Towarzystwa, Jacka Podlaska i Zofii Mossoń, dyrektora Domu Kultury Andrzeja Kozika ,Burmistrz Pilzna Ewy Gołębiowskiej oraz ks. Jacka Soprycha, który poświęcił dary i pobłogosławił obecnych na sali.

„Opłatek” uświetnił występ młodzieży z Zespołu Szkół w Słotowej ze spektaklem „Opowieść Wigilijna „ Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze na rozmowach i śpiewaniu kolęd z akompaniamentem Andrzeja Kozika

Zmarł Marian Modelski



Z wielkim smutkiem pożegnaliśmy w ostatnią niedzielę 8 stycznia na pilźnieńskim cmentarzu Śp. Mariana Modelskiego. Urodzony w 1929 roku w Pilźnie, tu też uczęszczał do szkoły powszechnej i gimnazjum , częściowo na tajnych kompletach w okresie okupacji . Absolwent pierwszego rocznika pilźnieńskiego Liceum . Ukończył studia na wydziale humanistycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego i filozofii na Uniwersytecie Warszawskim .Wykładowca Filozofii na Politechnice Rzeszowskiej .

Wielki miłośnik i znawca pszczelarstwa uznany i niekwestionowany autorytet w tej dziedzinie. Znany w naszej społeczności jako autor wielu artykułów o historii i tradycji Ziemi Pilźnieńskiej . Współzałożyciel Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej , inicjator wielu działań społeczno-kulturalnych , wychowawca młodzieży.

Cześć jego pamięci.

Podsumowanie projektu TPPiZP

We wtorek 29 listopada Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej na spotkaniu w Domu Kultury podsumowało projekt „Bohaterowie swoich czasów” W spotkaniu uczestniczyli sami „Bohaterowie", jak również partnerzy projektu i wolontariusze . W czasie spotkania wyświetlono film składający się z fragmentów nagrań , a zaproszeni goście otrzymali płyty ze swoimi wspomnieniami.

Projekt "Bohaterowie swoich czasów" realizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej ,Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie w powiecie dębickim Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu i lokalnych partnerów: gminę Dębica , Pilzno, Żyraków i firmę TIKKURILA POLSKA S.A.

INFORMACJA

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ PILZNA I ZIEMI PILŹNIEŃSKIEJ INFORMUJE , ŻE PODCZAS KWESTY NA RZECZ ODNOWY NISZCZEJĄCYCH NAGROBKÓW ZASŁUŻONYCH PILŹNIAN DZIĘKI UPRZEJMOŚCI DARCZYŃCÓW

ZEBRANO KWOTĘ 4506,47

ORGANIZATORZY SERDECZNIE DZIĘKUJĄ WSZYSTKIM , KTÓRZY WSPARLI DZIAŁANIA NA RZECZ ODNOWY NAGROBKÓW .

NA RATUNEK NISZCZEJĄCYCH NAGROBKÓW ZASŁUŻONYCH PILŹNIAN


Już po raz trzeci członkowie Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej staną z puszkami przed bramami pilźnieńskiej nekropoli , aby zbierać fundusze na odnowę niszczejących nagrobków zasłużonych pilźnian.

Z zebranych w ubiegłym roku podczas kwesty funduszy w wysokości 3888,52 w znacznej mierze pokryto koszty odnowy 4 nagrobków .

Odnowione nagrobki znajdują się przy głównej alei i zostały oznaczone tabliczkami informacyjnymi.

Liczymy na szczodrość odwiedzających groby najbliższych na pilźnieńskim cmentarzu ponieważ takie wsparcie pozwala nam ratować niszczejące nagrobki.

WALCZYMY O ŻYCIE RODZEŃSTWA



Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej jak co roku aktywnie włącza się do akcji charytatywnych organizowanych na terenie naszej gminy . W tym roku jako partnerzy walczymy o życie rodzeństwa. Na subkonto Towarzystwa z dopiskiem „Mikołajkowy dar serca” można wpłacać środki pieniężne dla potrzebujących Zuzanny , Justyny i Mateusza.

Dane do wpłaty:

Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi
ul. Węgierska 30, 39-220 Pilzno

Nr. konta 83 9477 0001 0000 0840 2000 0050

z dopiskiem: "Mikołajkowy Dar Serca"

Porady prawne.

Zgodnie z ustaleniami podczas czwartkowego dyżuru udzielane są dla osób zainteresowanych porady prawne.

Spotkanie.

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej w dniu 20 października zorganizował spotkanie dla osób interesujących się pielgrzymką drogą św. Jakuba . W spotkaniu uczestniczyli goście , którzy przeszli szlak tzw. drogą północną –biegnącą w większej części nad zatoką Baskijską –byli to ks. Robert Piechnik oraz Janusz Foszcz, którzy prezentując slajdy opowiadali o swojej podróży . W bieżącym roku do Santiago de Compostela odbyli pielgrzymkę Państwo Renata i Andrzej Fołtowie , tzw. drogą francuską , którzy również zaprezentowali zdjęcia ze swojej podróży. Członkowie Towarzystwa obejrzeli prezentację ( zdjęcia , film) przygotowaną w związku z tegoroczną pielgrzymką odbytą drogą św. Jakuba na odcinku Pilzno –Słotowa.

„BOHATEROWIE SWOICH CZASÓW”



Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i ziemi Pilźnieńskiej przystępuje do realizacji projektu pod nazwą „BOHATEROWIE SWOICH CZASÓW” Głównym celem projektu jest zebranie i udokumentowanie w formie elektronicznej wspomnień mieszkańców naszej gminy . W trakcie dotychczasowej działalności spotkaliśmy wiele osób ,które w interesujący sposób opowiadały o swoim życiu , niestety wiele z nich odeszło .

Dziś coraz bardziej trzeba się spieszyć. Umierają ostatni świadkowie a wraz nimi wiedza, której inaczej nie da się ocalić. O wielu wydarzeniach nie mielibyśmy pojęcia, gdyby nie ustna relacja świadków. Historia mówiona w niektórych przypadkach bywa jedyną "wiedzą". Przystępując do realizacji projektu Towarzystwo zakłada ,że po jego realizacji i osiągnięciu jego celu ,wytworzone dobro wspólne w postaci utrwalonych wspomnień i stworzenia archiwum –historii mówionej pozwoli na zmianę sposobu postrzegania najbliższego otoczenia .

Uzmysłowi ,ze osoby starsze z którymi mijamy się na ulicy noszą w sobie bagaże wspomnień niejednokrotnie mogące służyć za gotowe scenariusze filmowe. Wiele z tych osób po raz pierwszy będzie mogło pochwalić się swoimi przeżyciami poza najbliższą rodziną . Poczują się potrzebni i docenieni. Dla wielu mieszkańców zapoznanie się z zebranymi wspomnieniami przyczyni się do wzrostu lokalnej wiedzy historycznej ,tradycji i wydarzeniach . Będzie to okazją do kształtowania postaw patriotycznych, możliwość poznania korzeni własnych rodzin.

Zapraszamy do współpracy osoby chcące się podzielić swoimi wspomnieniami , jak również wolontariuszy , którzy zechcą wesprzeć realizowany przez nas projekt. Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu

Ruch Ludowy i Jego Działacze w Powiecie Pilźnieńskim


Ukazała się kolejna publikacja Towarzystwa. Tym razem dotyczy ona ruchu ludowego na terenie byłego powiatu pilźnieńskiego w okresie przedwojennym jak również po wojnie aż do czasów współczesnych.

Powstała i ona na podstawie relacji i zebranych przez dr.Jana Hebdę wśród byłych i obecnych działaczy ludowych z terenu naszej gminy.


Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej

Cena:

Warsztaty wyjazdowe do Łańcuta, Markowej i Leżajska.

Dzięki wsparciu Domu Kultury w Pilźnie TPPiZP zorganizowało warsztaty wyjazdowe do Łańcuta, Markowej i Leżajska. Członkowie Towarzystwa i Koła Emerytów zwiedzali Zamek w Łańcucie wraz z parkiem, oranżerią i wozownią . W Markowej zwiedzano nowo otwarte Muzeum Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej na terenie województwa podkarpackiego. W Leżajsku celem wycieczki był grób rabina Elimelecha i Bazylika NMP wraz z słynnymi organami.

Festyn Parafialny

W dniu 24lipca w ramach "Festynu Parafialnego" związanego z 760 powstania parafii w Pilźnie połączonego z spotkaniem młodzieży Dekanatu Pilźnieńskiego przybyłej na Światowe Dni Młodzieży Towarzystwo prezentowało na swoim stoisku publikację na temat ziemi pilźnieńskiej.

Pielgrzymka Drogą św. Jakuba

W dniu 23 lipca w przeddzień imienin św. Jakuba Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej zorganizowało pielgrzymkę "Drogą św. Jakuba" na trasie Pilzno- Słotowa . Pielgrzymkę rozpoczęto w kościele O.O Karmelitów, a zakończono w kaplicy M.B.od Czystych Wód. Przebyta trasa to część najstarszej trasy pielgrzymkowej VIA REGIA od Kijowa do Santiago de Compostela.

Wycieczka TPPiZP

Dzień 2-lipca członkowie Towarzystwa spędzili czas na wycieczce odwiedzając : Zalipie – malowaną wieś , Ośrodek Spotkań Kultur - odnowiona Synagoga w Dąbrowie Tarnowskiej , Sanktuarium Bł. Karoliny Kózki oraz Dwór w Dołędze.


Dni Pilzna 2016

Podczas tegorocznych obchodów „Dni Pilzna „ (18-19 czerwiec) nie zabrakło naszego stoiska z publikacjami wydanymi przez Towarzystwo.

Działająca przy Towarzystwie Kapituła „Złotej Księgi Pilźnian", uhonorowała wpisem do „Złotej Księgi Pilźnian” i dyplomem Panów Dzik Andrzej i Gągała Jan członków Kapeli Ludowej „Pilźnianie” w związku z obchodzoną w tym roku 40 –tą rocznicą powstania kapeli.

Promesa na realizację projektu.

10 czerwca Prezes TPPiZP Jacek Podlasek odebrał promesę na realizację projektu "Bohaterowie swoich czasów". Planowany termin realizacji to ostatni kwartał tego roku. Nadmienić trzeba, że z 12 dotacji 5 przypadło na stowarzyszenia i grupy nieformalne z gminy Pilzno.

Porady prawne.

Zgodnie z ustaleniami podczas czwartkowego dyżuru udzielane są dla osób zainteresowanych porady prawne.

Powiatowy Dzień Matki 2016

W dniu 9 czerwca na zaproszenie organizatorów delegacja TPPiZP uczestniczyła w obchodach powiatowych Dnia Matki. Święto to połączono z wręczeniem Orderu Serca - Matkom Wsi.



Majówka w Lipinach

31 maja 2016 z inicjatywy Dyrektora Domu Kultury w Pilźnie członkowie TPPiZP oraz Koła Emerytów udali się do Klasztoru O.O. Karmelitów w Lipinach (Parafia p.w. Matki Bożej Fatimskiej) śpiewać Pieśni Maryjne. Uczestnicy pielgrzymki zostali gorąco przyjęci przez o. Romana Tupaj – przeora domu i proboszcza parafii.

Rocznik Pilźnieński 2016

W najnowszym roczniku:

1. 1050 lat chrześcijaństwa - 760 lat parafii w Pilźnie - ks. Józef Jabłoński
2.W 500-tną rocznicę urodzin Szymona Marycjusza z Pilzna - Marian Modelski
3. Edukacja kulturalna w 2015r. i nie tylko - Zofia Mossoń
4.Muzeum Regionalne w Pilźnie w perspektywie współczesnych wyzwań - Marzena Baum- Gruszowska
5.Pilźnieńscy szachiści w latach 2004-2016 - Aleksander Kłusek
6.Wybrane wiersze - Barbara Strączek
7. Z działalności TPPi ZP w minionej kadencji - Jacek Podlasek
8. Raport z wykonania budżetu za 2015 r. - Urząd Miasta

Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej

Cena: 25 zł

Szkoła - Jubilatka


ZARYS HISTORII SZKOŁY W PILŹNIE
W LATACH 1906 - 2006


Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej

Cena: 15 zł

DZIEJE ŻYDÓW W PILŹNIE - Katarzyna Wojtaczka


Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej

Cena: 15 zł

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI

Webmaster: Andrzej